Kamp Kuralları

Kamp Kuralları

Maşuk Camping Kamp Kuralları

Kamp Kuralları

KULLANICI, Kamp Alanı’nda kiraladığı parseli çadır, karavan veya taşınabilir ev kullanmak suretiyle kullanacak olup Kamp Alanı’na giriş ve çıkış saatleri 10.00-22.00 saatleri arasında olacaktır.

01
Kamp Kuralları

KULLANICI, hem kendisinin hem de Kamp Alanı’nda konaklama yapacak tüm misafirlerinin ihtiyaçla sınırlı kimlik bilgilerini MAŞUK CAMPING ile paylaşmak zorundadır.

02
Kamp Kuralları

KULLANICI’ya ait çadır, karavan ve taşınabilir ev yalnızca KULLANICI tarafından kiralanmış parselde kullanılabilecek olup KULLANICI, MAŞUK CAMPING tarafından gerekli görüldüğü durumlarda Kamp Alanı içinde benzer özelliklerde başka bir parselde kiralama işleminin devam edebileceğini kabul etmektedir.

03
Kamp Kuralları

KULLANICI, Kamp Alanı’nda kiraladığı parseli çadır, karavan veya taşınabilir ev kullanmak suretiyle kullanacak olup Kamp Alanı’na giriş ve çıkış saatleri 10.00-22.00 saatleri arasında olacaktır. Bu saatler dışında KULLANICI’nın giriş-çıkış yapması gerekmesi halinde MAŞUK CAMPING’a en geç 10 (on) saat öncesinden bildirimde bulunulacaktır.

04
Kamp Kuralları

KULLANICI, kiralamış olduğu parsele ait peyzaj düzenlemelerini MAŞUK CAMPING’ın onayı ile ve her türlü maliyetine kendisi katlanarak gerçekleştirecektir. Kiralanan parsellerin ayrılması ve yapılacak platform için kullanılacak malzeme sadece MAŞUK CAMPING tarafından belirlenmiş alternatifler arasından seçilebilecektir.

05
Kamp Kuralları

KULLANICI, çadır, karavan, taşınabilir ev, kış bahçesi, kapalı oturma alanı gibi kiralanan parsel üzerine konumlandıracağı her türlü taşınır araç, eşya ve dekorasyonu kiralanan alanın sınırlarını geçmeyecek şekilde yapabilecektir.

06